Terug naar inloggen

Registeren - Stap 1 van 3

Ik wil een kamer beheren

U kunt zelf één van de lege kamers claimen en beheren namens uw oudercommisie. U kunt daarna commissieleden uitnodigen om ook gebruik te maken van de kamer

Ik wil me aansluiten op een bestaande kamer

U kunt een aanvraag doen om toegang te krijgen tot een specifieke oudercommissie kamer. Er zal een mail worden verstuurd naar de voorzitter van de kamer met het verzoek u uit te nodigen.